Algemene voorwaarden PILATES HEEZE

1.PILATES HEEZE is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of blessures en/of gezondheidsklachten.
2.PILATES HEEZE is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
3.Alle abonnementen worden betaald per 3 maanden.
4.Alle abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
5.De contributie dient bij vooruit betaling te worden voldaan via contante betaling of overboeking op IBAN NL64 RABO 0158 4520 89 t.n.v. PILATES HEEZE. De contributie is gebaseerd op 45 (vijfenveertig) lessen per jaar.
6.Opzeggen: Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand.
7.Afgesloten abonnementen kunnen tussentijds alleen naar boven bijgesteld worden.
8.Lessen dienen binnen de betalingsperiode opgemaakt te worden. Gemiste lessen kunnen op afspraak ingehaald worden binnen de betalingsperiode.
9.Tijdelijke onderbreking door ziekte of verzuim in overleg. Bij goedgekeurde onderbreking van het abonnement, blijft een vaste plek twee maanden behouden.
10.Schoenen worden in de daarvoor bestemde ruimte achtergelaten. De Pilatesruimte dient alleen op sokken of blote voeten te worden betreden. Tassen kunnen mee de ruimte ingenomen worden. Het gebruik van een handdoek is verplicht. Bij het trainen op sokken gaat de voorkeur uit naar antislipsokken.
11.Een les duurt 60 minuten.
12.Vakanties van PILATES HEEZE worden vooraf kenbaar gemaakt. Tijdens officiële feestdagen zijn er geen lessen, deze kunnen op een ander tijdstip ingehaald worden.
13.Bij ziekte van de lesgever worden de lessen via e-mail of telefoon afgezegd.
14.PILATES HEEZE is te allen tijde gerechtigd de lestijden en tarieven te wijzigen.
15.Bij verhindering de les graag afmelden op tel. 0612708676 of mailen naar pilatesheeze@gmail.com.

Klik hier om de algemene voorwaarden uit te printen